Modlitwa do Matki Boskiej Pani Skrzatuskiej

 

Bolesna Pani Skrzatuska,
Matko Chrystusa Zmartwychwstałego,
Wspomożycielko cierpiących!
Oddajemy Ci nasze życie,
pracę, cierpienia i radości.
Stań na straży 
naszej wierności Bogu,
umacniaj jedność rodzin,
zachowaj młode pokolenie
od grzechu i zepsucia,
uproś światu pokój
i módl się,
abyśmy byli dla siebie braćmi.
Amen.