Matko Bolesna

Pobierz nuty Pobierz nuty,  kliknij aby powiększyć

Słowa : ks. M. Winiarz

Matko Bolesna, spójrz na swe dzieci,
Co tak się garną do Twego tronu
Idą ze łzami z bukietem kwiecia
Wspomagaj, Matko Błagamy, wspomóż !

 Mieszkaniec z Piły ocalił ciebie
Gdy z wody wyjął Twój święty obraz 
Obdziel nas Matko, łaską i chlebem.
My wciąż błagamy - dłoń nam swą podaj!

 Do serca tulisz swojego Syna,
Którego Ciało krwawi ranami,
Wstrzymaj o Matko, gniew Boży, Wstrzymaj
Módl się za grzesznych, módl się za nami.

 Świątynia głosi tak wielkie cuda,
Mówi o łaskach za Twą przyczyną
Schyl się o Matko, nad swoim ludem,
I błagaj Syna, niech zgładzi winy

Tu wędrowali lud i rycerze,
Błagali z wiarą o pomoc Twoją,
Ty umocniłaś swój naród w wierze,
Ty jesteś zawsze jego obroną.

 Matko Bolesna i dziś Twój naród,
Dłonie wyciąga, lśniące różańcem,
Oddalaj klęski od polskich zagród,
Bądź nam ucieczką, ratunku szańcem.